Bezpečnostné opatrenia pri používaní domácich spotrebičov

Využitie

• Nikdy sa nedotýkajte elektrických spotrebičov, ak máte mokré ruky a chodidlá holé.

• Pri používaní elektrických spotrebičov noste gumovú alebo plastovú podrážku, najmä ak šliapete na betónové podlahy a vonku.

• Nikdy nepoužívajte chybný alebo starnúci prístroj, pretože by to mohlo mať zlomenú zástrčku alebo ošúchaný kábel.

• Pred odpojením spotrebiča vypnite elektrické zásuvky.

• Ak je kábel prístroja rozstrapkaný alebo poškodený, prestaňte ho používať. Nepoužívajte prístroj s opravenými káblami.

• Buďte zvlášť opatrní pri používaní elektrických spotrebičov pripojených k zásuvkám v blízkosti kuchynských alebo kúpeľňových umývadiel, vaní, bazénov a iných mokrých oblastí.

Skladovanie

• Dajte pozor, aby ste elektrické káble pevne neobtočili okolo prístrojov.

• Elektrické káble vždy neumiestňujte na kachle.

• Šnúry udržujte ďalej od okraja pultov, pretože k nim ľahko dosiahnu malé deti alebo domáce zvieratá.

• Šnúry tiež držte ďalej od oblastí náchylných na pády, najmä v blízkosti vaní alebo umývadiel.

• Uistite sa, že elektrické spotrebiče nie sú uložené na stiesnených miestach a majú dostatok dýchacieho priestoru.

• Neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých materiálov.

11
2

Údržba

• Elektrické prístroje pravidelne čistite, aby sa zabránilo hromadeniu prachu a rozliatych alebo pripálených jedál (v prípade kuchynských spotrebičov).

• Pri čistení spotrebiča nikdy nepoužívajte saponáty ani na ne nestriekajte insekticídy, pretože by mohli spôsobiť praskliny a spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

• Nikdy sa nepokúšajte prístroj opraviť svojpomocne. Namiesto toho sa obráťte na svojho dôveryhodného elektrikára.

• Zlikvidujte prístroje ponorené vo vode a už ich nikdy nepoužívajte.

• Zlikvidujte tiež všetky poškodené predlžovacie káble.

Ak dodržiavate správne používanie, skladovanie a údržbu elektrických spotrebičov, môže byť váš dom v bezpečí pred úrazmi elektrickým prúdom. Postupujte podľa vyššie uvedených tipov a zaistite, aby bola vaša rodina v bezpečí pred akýmikoľvek nepríjemnými incidentmi.

33
44

Čas zverejnenia: 05. apríla 2021